Aby zapisać się na listę naszego newslettera, prosimy podać swój adres email:

 

Wyszukiwarka e-Polityki :

 

Strona Główna  |  Praca  |  Reklama  |  Kontakt

 

   e-Polityka.pl / Artykuły - Świat / Sprawy globalne / Kronika NATO 3/2004               

dodaj do ulubionych | ustaw jako startową |  zarejestruj się  

  ..:: Polityka

  ..:: Inne

  ..:: Sonda

Czy jesteś zadowolony z rządów PO-PSL?


Tak

Średnio

Nie


  + wyniki

 

P - A - R - T - N - E - R - Z - Y

  
..:: Podobne Tematy
Kronika NATO 3/2004 

29-04-2005

  Autor: Bartłomiej Telejko

Przez ostatnie 30 dni znowu sporo działo się w siedzibie NATO. W posiedzeniach Rady Północnoatlantyckiej (NAC) uczestniczyli ważni zagraniczni goście - premier Macedonii oraz przedstawiciel Sekretariatu Stanu USA. Rozmawiano o tematach trudnych m.in. o postępach procesu pokojowego na Bałkanach czy sytuacji w Afganistanie. Oprócz wspomnianych polityków siedzibę NATO w Brukseli odwiedził jeszcze jeden znamienity gość: Stefanan Pleskonjik. Jest on przedstawicielem Pierwszej Dziecięcej Ambasady na Świecie.

 

 

3 kwietnia 2005

W dzień po śmierci papieża Jana Pawła II Sekretarz Generalny NATO wydał oświadczenie. Według Jaapa de Hoop Scheffera papież miał ogromny wpływ na to kształtowanie się współczesnego świata. Świadczą o tym stwierdzenia zawarte w dokumencie, mówiące o tym, że Jan Paweł II "Poprzez osobistą determinację i odwagę odegrał kluczową rolę w dostarczaniu demokracji i wolności dla milionów ludzi w Centralnej i Wschodzniej Europie."

Jaap de Hoop Scheffer stwierdził także, że "Jego głos był przez dziesięciolecia wyrazistym wołaniem o pokój na świecie i sprawiedliwość."

3 - 5 kwietnia 2005

Sekretarz Generalny NATO odbył roboczą wizytę w Japonii. Podczas swojego pobytu spotkał się on z premierem tego kraju - Junichiro Koizumim, a także z ministrami obrony i spraw zagranicznych.

W czasie wizyty omawiane były problemy, które są przedmiotem wspólnego zainteresowania państw NATO oraz Kraju Kwitnącej Wiśni czyli np. terroryzm.

W drugim dniu swojej wizyty Jaap de Hoop Scheffer wystąpił również na forum Japan Institute of International Affairs. W jego przemówieniu mogliśmy usłyszeć akcenty wyraźnie popierające rozwijanie współpracy z Japonią. "W dzisiejszym świecie geograficzna odległość ma małe znaczenie. Japonia oraz wspólnota transatlantycka stoją przed bardzo podobnymi wyzwaniami" - mówił Jaap de Hoop Scheffer.

4 kwietnia 2005

Zastępca amerykańskiej sekretarz stanu, Robert Zoellick, odwiedził tego dnia główną kwaterę NATO w Brukseli i uczestniczył w obradach Rady Północnoatlantyckiej (NAC), głównego organu decyzyjnego Sojuszu. Zoellick zabierał głos w kwestiach dotyczących m.in. sytuacji w Afganistanie i w Iraku, rozwoju procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie oraz rozwoju niepokojących wypadków w sudańskim regionie - Darfur.

5 kwietnia 2005

Wysoki Przedstawiciel ONZ ds. Bośni i Hercegowiny, Lord Paddy Ashdown, wystąpił na forum Rady Północnoatlantyckiej (NAC) z przemówieniem na temat obecnej sytuacji w tym kraju. Poruszył m.in. kwestię jego współpracy z Trybunałem do Spraw Zbrodni Wojennych w Byłej Jugosławi. Lord Ashdown mówił również o możliwej perspektywie integracji Bośni i Herzegowiny z Unią Europejską i NATO.

Po wystąpieniu nastąpiła dyskusja na temat dalszego wspierania procesu reform w tym niespokojnym kraju. W ten sposób NATO chce pokazać, że pomimo formalnego przekazania misji pokojowej w Bośni i Herzegowinie Europejskim Siłom Stabilizacyjnym (EUFOR) dalej interesuje się losem tego państwa.

Tego samego rząd włoski poprosił NATO o pomoc przy zapewnieniu bezpieczeństwa na uroczystościach pogrzebowych papieża Jana Pawła II. Sojusz udzieli władzom Italii wsparcia przy pomocy samolotów wczesnego ostrzegania i kontroli powietrznej, w skrócie nazywanych AWACS. To nie pierwszy raz kiedy NATO będzie ochraniać tak poważną imprezę. W 2004 r. Sojusz zabezpieczał największe wydarzenie sportowe 2004 roku - olimpiadę w Atenach.

13 kwetnia 2005

Macedoński Premier, Vlado Buckovski, odwiedził siedzibę NATO oraz uczestniczył w obradach Rady Północnoatlantyckiej (NAC). Szef rządu wystąpił na jej forum z przemówieniem, w którym wyraził swoją opinię na temat nieprawidłowości wykrytych przez obserwatorów OBWE podczas ostatnich wyborów samorządowych, odbywających się w Macedonii. Premier Buckovski zapowiedział, że sprawę wyjaśni. Oprócz tego poruszone zostały takie kwestie jak: reformy polityczne i wojskowe, które obecnie przeprowadza się w tym kraju, oraz bezpieczeństwo w całym regionie.

Sekretarz Generalny NATO, Jaap de Hoop Scheffer, na wspólnej konferencji prasowe z Valod Bukovskim pochwalił Macedonię za dotychczasowe wysiłki i wyraził nadzieję, że problem fałszowania wyborów nie powtórzy się w przyszłości.

Była to druga wizyta Premiera Macedonii w siedzibie NATO w tym roku.

Tego samego dnia podpisano również dwa porozumienia, które pozwalają na utworzenie dwóch nowych ośrodków treningowych NATO. Nowe bazy szkoleniowe powstaną w Bydgoszczy oraz w beligijskim porcie Ostenda

Oprócz tego Sekretarz Generalny NATO, Jaap de Hoop Scheffer, spotkał się z Dziecięcym Ambasadorem Stefananem Pleskonjikiem, który jest przedstawicielem Pierwszej Dziecięcej Ambasady na Świecie (The First Children's Embassy in the World). Chłopiec podarował szefowi Sojuszu własnoręcznie namalowany obraz.

Pierwsza Dziecięca Ambasada na Świecie stawia sobie za cel zwrócić uwagę dorosłych na kwestie przestrzegania praw dzieci i opieki nad nimi.

14 kwietnia 2005 

W Brukseli odbyła się konferencja na wysokim sojuszniczym szczeblu, której tematem były polityczne i militarne przemiany NATO. Jak powiedział Jaap de Hoop Scheffer są to "dwie strony tej samej monety". 

W spotkaniu, oprócz Jaapa de Hoop Scheffera, wzięli udział m.in. ambasadorowie państw członkowskich przy NATO oraz wybitni specjaliści z rządowych i pozarządowych organizacji państw członkowskich Sojuszu.

Jaap de Hoop Scheffer powiedział, iż potrzebne jest wzmocnienie jego politycznego znaczenia, aby mógł on spełniać rolę transatlantyckiego forum. Zwrócił on także uwagę na konieczność usprawnienia procesu decyzyjnego w obrębie Sojuszu, który ma być stosowany w stanach zagrożenia. Powiedział, że realizacji tych reform powinna towarzyszyć klarowna wizja przyszłej roli, jaką ma odgrywać w świecie nowe NATO.

Sekretarz Generalny podkreślił również, że reformy są konieczne by przystosować Sojusz do coraz trudniejszych stających przed nim wyzwań.

15 kwietnia 2005
Sojusz Północnoatlantycki oddał do użytku odnowiony budynek w centrum Bagdadu, w którym będą szkolone nowe irackie siły bezpieczeństwa. Do tej pory ćwiczenia odbywały się w wielu różnych miejscach. NATO, które ma pomóc w przeszkoleniu nowej irackiej armii, postanowiło polepszyć warunki studiowania swoich uczniów.

"To wielka przyjemność zobaczyć ten budynek odnowiony i gotowy do przyjęcia osób zaledwie w parę tygodni po rozpoczęciu prac remontowych" powiedział gen. Agner Rokos, który dokonał otwarcia obiektu.

18 kwietnia 2005

Tego dnia odbyła się uroczysta ceremonia przekazania sprzętu, jaki podarował Sojusz władzom Indonezji po tragicznym uderzeniu tsunami, które spustoszyło ten kraj w grudniu 2004 roku. Wyposażenie, które trafiło do Indonezji pozwoli na wybudowanie ponad pół kilometra nowych mostów. Wartość podarunku szacuje się na ok. 6 mln euro.

20 kwietnia 2005

W Prisztinie został otwarta nowa biblioteka ufundowana przez NATO. Cel, jaki przyświecał jej utworzeniu, to zapewnienie szerszego dostępu do informacji na temat Sojuszu, jego historii, zasad funkcjonowania oraz celów jakie przed sobą stawia. W bibliotece dostępny będzie bardzo szeroki zakres publikacji, z którego będzie mógł korzystać każdy obywatel.

Jest to już szósta taka biblioteka otwarta przez NATO. Pozostałe znajdują się w Sarajewie, Bania Luce, Zagrzebiu, Belgradzie oraz Bratysławie.

20 - 21 kwietnia 2005

W tych dniach odbyło się nieformalne spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw NATO w Wilnie, gdzie poruszony został szeroki wachlarz politycznych tematów istotnych dla Sojuszu. Takie spotaknia jak to mają doprowadzić do wzmocnienia politycznej roli NATO. Tak  postanowili szefowie państw i rządów państw członkowskich Sojuszu na szczycie, który odbył się w lutym b.r. w Brukseli.

Przez dwa dni politycy dyskutowali m.in. o procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie, niebezpiecznej sytuacji w sudańskim regionie Darfur, zaangażowaniu Sojuszu w Afganistanie, Iraku i Kosowie. Rozmawiano również o tym jak uczynić z NATO instytucję, która pozwalałaby na pełniejsze wyrażanie opinii przez jej członków.

Ważnym punktem obrad był także temat dotyczący współpracy NATO z UE.

21 kwietnia 2005

Kolejny przełom w stosunkach NATO - Rosja. Podczas s potkania w Wilnie minister spraw zagranicznych Rosji, Siergiej Iwanow, podpisał dokument, którego postanowienia pozwolą na swobodniejsze poruszanie się wojsk natowskich na terenie Federacji Rosyjskiej oraz ułatwią przemieszczanie się żołnierzy rosyjskich na terytorium sojuszniczym.Podpisane porozumienie, zwane SOFA (Status Of Forces Agreement) pozwoli na szybsze przemieszczanie ludzi i sprzętu m.in. do Afganistanu. Ułatwi także organizację wspólnych ćwiczeń pomiędzy armiami NATO i Rosji.
Postanowienia porozumienia wejdą w życie po ratyfikowaniu dokumentu przez rosyjski parlament.

Tego dnia NATO zaproponowało również Ukrainie podjęcie nowej inicjatywy bardziej "Intensywnego dialogu". Rozmowy miałyby dotyczyć aspiracji tej ostatniej do członkostwa w Sojuszu. Inicjatywę poparła Komisja NATO - Ukraina. Obie strony zgadzają się co do tego, że na Ukrainie powinny być kontynuowane demokratyczne reformy obejmujące również zmiany w ukraińskim wojsku. Komisja NATO - Ukraina została powołana do życia w 1997 roku w celu umożliwienia bliższej współpracy pomiędzy Ukrainą a NATO. Podejmowane obecnie kroki świadczą o tym, że obie strony chcą wcielić tę ideę w życie.

25 - 26 kwietnia 2005
Wysoki Komitet ds. Planowania Obrony Cywilnej w sytuacji Nadzwyczajnych Zagrożeń (SCEPC) obradował w Helsinkach. Przedstawiciele tego ciała, którego obowiązkiem jest doradzać Sojuszowi w kwestiach obrony ludności cywilnej, stwierdzili konieczność podniesienia umiejętności obywateli w zakresie obrony przed możliwym atakiem terrorystycznym. Dyskutowano również tym jak NATO może polepszyć los cywilnej ludności w krajach, w których jest zaangażowane np. w Afganistanie czy w Iraku.  

26 kwietnia 2005
Sześć państw: Bułgaria, Kanada, Rumunia, Litwa, Chorwacja oraz Słowacja podpisało porozumienie o utworzeniu w ramach NATO nowej jednostki. Jej zadaniem będzie rozwinąć mobilne zdolności żołnierzy sił Sojuszu. Inicjatywa ta wypłynęła z nowych wyzwań, które stają przed NATO. Sojusz jest zmuszony coraz częściej interweniować poza obszarem transatlantyckim. Jego aktywne działania na Bliskim Wschodzie czy w rejonie Morza Śródziemnego wymuszają rozwijanie mobilności.

W tym samym dniu Sekretarz Generalny Sojuszu zgodził się na podjęcie rozmów w sprawie udzielenia przez NATO logistycznego wsparcia Unii Afrykańskiej, która stara się opanować trudną sytuację w Darfurze. Prośbę o rozpoczęcie takiego dialogu wystosował przewodniczący organizacji Alpha Oumar Konare, który zamierza odwiedzić Brukselę 17 maja.

27 - 28 kwietnia 2005
W siedzibie NATO w Bruskeli ma miejsce wystawa, na której przedstawiane są najnowocześniejsze technologie, pozwalające na ochronę sojuszniczych samolotów przed zagrożeniami pochodzącymi z ziemi. W pokazie uczestniczą firmy z 26 państw. Ekspozycja odbywa się równolegle z obradami Konferencja Krajowych Dyrektorów ds. Uzbrojenia (CNAD), ciała które odpowiada w NATO m.in. za uzbrojenie wojsk sojuszniczych.

 

  drukuj   prześlij na email

  powrót   w górę

Tego artykułu jeszcze nie skomentowano

Copyright by (C) 2007 by e-Polityka.pl - Biznes - Firma - Polityka. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Kontakt  |  Reklama  |  Mapa Serwisu  |  Polityka Prywatności  |  O nas


e-Polityka.pl