Priorytety fińskiej prezydencji

01-04-2006

Autor: Marcin Łapczyński z Wilna

30 marca z jednodniową wizytą w Wilnie przebywała minister handlu zagranicznego zagranicznego rozwoju Finlandii Paula Lehtomäki. Na spotkaniu w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego przedstawiła w skrócie priorytety fińskiej prezydencji Unii Europejskiej, która rozpocznie się 1 lipca 2006 roku.


Za główne zadanie Finlandii pani minister uznała rozwój konkurencyjności Unii na globalnym rynku. Tylko pełne użycie wszystkich możliwości, jakie oferuje Unia da krajom członkowskim możliwość rozwoju. Lehtomäki podkreśliła, że dziś rynek wewnętrzny nie funkcjonuje prawidłowo. „Nadal obserwujemy pewne problemy” – dodała. Według niej, najważniejszym obecnie wyzwaniem jest otwarcie rynku na pracowników z nowych krajów członkowskich i inwestycje w rozwój nowych technologii. „Finlandia zniosła ograniczenia dla swobodnego przepływu siły roboczej”, inne kraje powinny zrobić tak samo.

Kolejnym zadaniem jest zdefiniowanie najbliższej przyszłości UE i wytworzenie konkretnych rozwiązań, które umożliwią jej dalsze funkcjonowanie. Minister zapowiedziała dalsze starania o znalezienie wyważonego rozwiązania w sprawie Traktatu Konstytucyjnego Unii. „Mimo, że na dziś dzień sytuacja z Traktatem jest nadal niejasna, nie powinno to być przeszkodą w rozwoju Unii”. Finlandia wkrótce stworzy „białą księgę” dotyczącą konstytucji dla Europy a lada moment oczekiwane jest wydanie przez parlament opinii na jej temat. Sprawa ratyfikacji traktatu w Finlandii jest, jak się wyraziła pani minister, nadal otwarta.

W kwestii polityki zewnętrznej Unii, prezydencja fińska stawia głownie na rozwój konstruktywnego dialogu z Rosją, zarówno w sprawie bezpieczeństwa energetycznego, jak i rozwoju tzw. Wymiaru Północnego (Northern Dimension – współpraca UE, Rosji, Norwegii i Islandii). Jak dyplomatycznie zauważyła Paula Lehtomäki: „współpraca z Rosją jest czasami prawdziwym wyzwaniem, ale nie oznacza to że powinniśmy z niej rezygnować!” Finlandia będzie się także starać o wzmocnienie relacji transatlantyckich, by Unia Europejska mogła wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi występować na arenie międzynarodowej i promować stabilność, rozwój i przemiany we wschodniej i południowo-wschodniej Europie. Minister Lehtomäki z uznaniem odniosła się do pracy i dokonań Rumunii i Bułgarii i wyraziła nadzieję, że już w maju/czerwcu Rada UE podejmie jakieś wiążące decyzje. Kwestia Turcji i Chorwacji wymaga jeszcze dokładnego przeglądu. W kwestii zachodnich Bałkanów minister wyraziła pełne poparcie dla projektu byłego fińskiego prezydenta Maarti Ahtisaariego w sprawie statusu Kosowa.

Minister zapowiedziała także szczyt Unia-Ukraina, który odbędzie się a październiku a także szczyt ASEM (Asia-Europe Summit) mający się odbyć we wrześniu w Helsinkach.

Podsumowując wystąpienie, Paula Lehtomäki podkreśliła, że Unia Europejska jest i będzie znaczącym aktorem na arenie międzynarodowej tylko wtedy, gdy będzie mówić jednym głosem. Tylko jedność i ścisła integracja pomoże krajom Unii w rozwoju.

Na zdjęciu: Paula Lehtomaki
Źródło: www.goverment.fi


Copyright by © 2006 by e-polityka.pl - Pierwszy Polski Serwis Polityczny. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.