Czy wynagrodzenie za pracę może podjąć tylko pracownik?

27-08-2009

Autor: Andrzej Piasecki

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy wynagrodzenie za pracę powinno trafiać wprost do rąk zatrudnionego. Czasami może się jednak zdarzyć, że w interesie pracownika leży, by jego pensję odebrał ktoś inny. Tak może być np. w przypadku choroby czy urlopu pracownika.

Wypłata wynagrodzenia powinna być dokonana w formie pieniężnej bezpośrednio na ręce pracownika. Tylko w dwóch przypadkach sposób wypłaty pensji może ulec zmianie:
- jeżeli tak stanowi zbiorowy układ pracy;
- jeżeli pracownik uprzednio wyraził na to pisemną zgodę.

W sytuacji, gdy pracownik życzy sobie, aby ktoś odebrał za niego wynagrodzenie, musi taką osobę do tego upoważnić. Upoważnienie powinno:
- mieć formę pisemną;
- wskazywać, że dotyczy podjęcia wynagrodzenia za pracę;
- wyraźnie wskazywać osobę upoważnioną;
- określać czas swojej ważności (jednorazowe, czasowe, bezterminowe).

W określonych sytuacjach upoważnienie nie jest konieczne. Przepisy ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy z 25 lutego 1964 r. stanowią, że w razie przemijającej przeszkody, która dotyczy jednego z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu, drugi małżonek może za niego działać w sprawach zwykłego zarządu, w szczególności może bez pełnomocnictwa pobierać przypadające należności, chyba że sprzeciwia się temu małżonek, którego przeszkoda dotyczy.Źródło: egospodarka.pl


Copyright by © 2006 by e-polityka.pl - Pierwszy Polski Serwis Polityczny. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.