Aby zapisać się na listę naszego newslettera, prosimy podać swój adres email:

 

Wyszukiwarka e-Polityki :

 

Strona Główna  |  Praca  |  Reklama  |  Kontakt

 

   e-Polityka.pl / Aktualności / Dyplomatyczne sukcesy Kijowa               

dodaj do ulubionych | ustaw jako startową |  zarejestruj się  

  ..:: Polityka

  ..:: Inne

  ..:: Sonda

Czy jesteś zadowolony z rządów PO-PSL?


Tak

Średnio

Nie


  + wyniki

 

P - A - R - T - N - E - R - Z - Y

  
..:: Podobne Tematy
06-01-2012

  Azyl w Czechach?

13-11-2010

 

31-10-2010

 

07-08-2010

 

29-05-2010

 

12-05-2010

 

01-05-2010

  Prezydent Ukrainy utraci stanowisko?

+ zobacz więcej

Dyplomatyczne sukcesy Kijowa 

16-03-2003

  Autor: Piotr Kuspyś
W trosce o dobrosąsiedzkie stosunki oraz zabiegając o interesy obywateli Ukrainy, Leonid Kuczma spotkał się z kolejnym przywódcą państwa, które wkrótce dołączy do struktur Wspólnot Europejskich. Podobnie jak rozmowy z Aleksandrem Kwaśniewskim, spotkanie z prezydentem Słowacji Rudolfem Szusterem zakończyło się  sukcesem dyplomatycznym dla Kijowa,.

 

 

 

 

Współpraca ukraińsko – słowacka

 

9 marca Leonid Kuczma, odbywając roboczą wizytę na Słowacji spotkał się z prezydentem tego państwa Rudolfem Szusterem. Głównym tematem rozmów obydwu prezydentów była współpraca ukraińsko-słowacką w kontekście ogólnoeuropejskim. W skutek wejścia Słowacji do Unii Europejskiej mogą powstać bariery natury prawnej i politycznej, które utrudnią kontakty z sąsiadami na wschodzie. Uwzględniając taki rozwój wydarzeń, podjęto szereg działań, w tym również rozmowy na szczeblu prezydenckim, w celu wyeliminowania negatywnych skutków procesu integracji dla ukraińsko-słowackiej współpracy. Prezydenci rozmawiali o perspektywach kooperacji w dziedzinie ekonomiczno-handlowej. Nie ominięto także tak ważnej dla Ukrainy kwestii tranzytu energetycznego. Strona ukraińska jest zainteresowana realizacją w tym zakresie wspólnie ze Słowacją długofalowych projektów międzynarodowych. Zastanawiano się także nad zagadnieniem integracji między dwoma krajami na poziomie regionów. W tym kontekście zostały podjęte dyskusje dotyczące udziału Ukrainy i Słowacji w „Inicjatywach ryzkich”, skupiających państwa Europy Centralnej, Wschodniej i Południowej. Kijów jest także zainteresowany powołaniem do życia Konsultacyjnej Rady „Ukraina – Grupa Wyszehradzka”. Miałby ona zajmować się sprawami integracji europejskiej w szerokim tego słowa znaczeniu. Słowacja opowiadając się za dobrą i partnerską współpracą z Ukrainą, wyraziła gotowość do poparcia jej europejskich aspiracji na arenie międzynarodowej.

 

 

Regulacje w kwestii ruchu osobowego

 

Od dłuższego czasu po stronie polskiej i ukraińskiej zastanawiano się nad sposobem realizacji polskich zobowiązania wobec UE. Zgodnie z postanowieniami układu z Schengen Polska jako “granica wschodnia” Wspólnot Europejskich jest zobowiązana do wprowadzenia wiz dla obywateli z grupy państw Europy Wschodniej, nie należących do UE. Przebieg spotkań i rozmów na temat ruchu osobowe na polsko-ukraińskiej granicy wskazuje na żywe zainteresowanie i wzorową współpracę w tym zakresie obydwu państw. Dyskutowano o tym bowiem na różnych poziomach i przy licznych okazjach. Dlatego też wynik spotkania Aleksandra Kwaśniewskiego z Leonidem Kuczmą, które odbyło się 13-14 lutego na Ukrainie, nie powinien być zaskoczeniem dla kogokolwiek. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami od 1 lipca 2003 roku Polska miała wprowadzić wizy dla obywateli Ukrainy. Pod tym względem nic się nie zmieniło. Chociaż de facto system wizowy w ruchu granicznym zostanie uruchomiony, nie będzie natomiast to zbyt wielkim obciążeniem dla Ukraińców, gdyż wszystkie wizy będą bezpłatne. W odpowiedzi na taką ofertę, strona ukraińska w ogóle zrezygnowała z wprowadzenia wiz dla Polaków. Początkowo bowiem nie brano pod uwagę takiego rozwiązania, gdyż w myśl zasady wzajemności Ukraina również przymierzała się do wprowadzenia wiz.

 

 

Identyczna formuła w liberalizacji ruchu wizowego została zastosowana na linii Kijów-Bratysława. Podstawowym założeniem takiego rozwiązania jest ułatwienie wzajemnych kontaktów i zadośćuczynienie formalnym zobowiązaniom Słowacji wobec EU. Wobec tego bezpłatne wizy dla obywateli Ukrainy i bezwizowy system względem Słowaków zostały zaakceptowane jako optymalna propozycja dla obydwu krajów. Jest to ważne zarówno dla Ukrainy, jak i dla Słowacji, gdyż, jak powiedział prezydent Kuczma, od pewnego czasu można zauważyć tendencję spadkową w ruchu turystycznym do tego kraju z Ukrainy. Wprowadzenie utrudnienia w postaci obciążeń finansowych z tytułu uzyskania wizy, z pewnością nie będzie miało pozytywnego wpływu na zmianę takiego stanu rzeczy. Kijów opowiada się za poszerzeniem UE jednocześnie stojąc na stanowisku, iż integracja nie powinna być środkiem hamującym w kontaktach międzyludzkich.

 

 

Ukraina a Unia Europejska

 

Jeszcze w trakcie spotkania lutowego z prezydentem Polski, Leonid Kuczma oświadczył, że Ukraina zamierza podjąć wszelkie działania, aby do roku 2007 otrzymać status kraju stowarzyszonego z UE. Pełne członkostwo w Unii jest dla Kijowa obecnie celem strategicznym. Dlatego wszelka pomoc w tym zakresie jest bardzo cenna i przyjmowana z wielkim entuzjazmem. Będąc na Słowacji, prezydent Ukrainy zaapelował, aby Unia Europejska określiła się względem Ukrainy. „Nie rozumiemy propozycji, według której otrzymamy status sąsiada UE, mamy bowiem ku temu prawo geograficzne, którego nam nikt nie zabierze” – powiedział Kuczma. Rząd w Kijowie zdaje sobie sprawę ze złożoności procesu integracji. Pytanie o określenie się Brukseli wydaje się być w tym wypadku nie bez podstaw. Pojawia się ono bowiem w kontekście wypowiedzi szefa parlamentu europejskiego, który uznaję, że po przyjęciu do Wspólnot Europejskich Rumunii, Chorwacji i Bułgarii działania integracyjne należy zatrzymać. Jest to ważne dla Ukrainy chociażby z tego powodu, że priorytetem w polityce zagranej Kijowa jest właśnie dołączenie do EU. Od jasnego stanowiska Brukseli względem Ukrainy zależy bowiem zewnętrzna polityka w odniesieniu do państw sąsiadujących, a w szczególności w ramach WNP.

 

 

Kryzys iracki

 

W trakcie spotkania obydwaj prezydenci nie ominęli również tak ważnej kwesii, która obecnie na forum międzynarodowym jest sprawą numer jednen, a mianowicie sytuacja wokół Iraku. Nie cały miesiąc temu analogiczne rozmowy odbyły się na Ukrainie, gdzie prezydenci Polski i Ukrainy przedstawili oficjalne stanowiska swoich rządów w kwestii Iraku. Zarówno Polska jak i Ukraina gotowe są do praktycznych działań zmierzających do rozwiązania tego problemu. Podczas gdy Polska jest zdecydowana na popiercie ofensywy zbrojnej USA, strona ukraińska wykłucza jakikolwiek udział w działaniach zbrojnych. Interwencja ukraińskiego wojska możliwa jest jedynie w celu usuwania skutków ewentualnej operacji militarnej. Zaproszenie bowiem do takiego udziału rząd w Kijowie otrzymał od Kuwejtu. Umowa międzynarodow uwzględnia rozmieszczenie na terytorium państwa zainteresowanego jednostek specjalistycznych, zajmujących się ochroną i usuwaniem skutków użycia broni chemicznej i bakteriologicznej.

Autor: Piotr Kuspyś

 

  drukuj   prześlij na email

  powrót   w górę

Tego artykułu jeszcze nie skomentowano

Copyright by (C) 2007 by e-Polityka.pl - Biznes - Firma - Polityka. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Kontakt  |  Reklama  |  Mapa Serwisu  |  Polityka Prywatności  |  O nas


e-Polityka.pl